FAQ Vraag & antwoord

Hoeveel bedraagt de werkingsbijdrage?

€ 0,70 per uur huishoudelijke hulp

Met een bovengrens van €70 per half jaar. Daarnaast maak je bij huishoudhulp ook gebruik van dienstencheques die momenteel € 9,00 per uur (of € 7,20 per uur na fiscale aftrek) bedragen.

De invoering van de werkingsbijdrage start op 1 september 2023.

Waarvoor wordt de werkingsbijdrage gebruikt?

Bijna alle dienstenchequebedrijven rekenen inmiddels administratieve bijdragen aan.  Poetsdienst Van Osta stelde dit zo lang mogelijk uit, maar gezien de hoge stijging van onze kosten zijn ook wij genoodzaakt om de sector te volgen. 

Enerzijds zijn er de stijgende loonkosten en anderzijds de sterk gestegen vaste kosten van onze kantoren (gestegen huurprijzen en duurdere elektriciteits- en gasprijzen).

Met de werkingsbijdrage worden de gestegen loonkosten deels opgevangen en wordt er uiteraard geïnvesteerd in de coaching en het welbevinden van ons personeel.  Want enkel zo kunnen we de beste poetshulpen aan boord houden en daarnaast blijft de werking van onze kantoren optimaal.

Algemene vragen over de extra bijdrage

Waarom rekent Poetsdienst Van Osta een extra werkingsbijdrage aan?

We hebben de invoering van de werkingsbijdrage zo lang mogelijk proberen uitstellen, maar gezien de enorme stijging van de loon- en algemene kosten, is het aanrekenen van een bijdrage onvermijdelijk.  Onze kwalitatieve service primeert en daarom zal de werkingsbijdrage ingaan op 1 september 2023.

De invoering van werkingsbijdrage doen we echter niet zomaar… Met deze extra inkomsten bieden we een tastbare meerwaarde, zowel voor onze klanten als onze poetshulpen.

Met deze extra inkomsten investeren we maximaal in onze medewerkers. Zo zetten we in op de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze mensen, want enkel op die manier houden we de beste poetshulpen aan boord en kunnen we onze klanten de kwaliteit bieden die ze verdienen.

Dienstencheques dienen in de eerste instantie om het loon van onze huishoudhulpen te betalen, maar daar stopt het niet bij ons. Er zijn veel directe en indirecte kosten verbonden aan onze werking en deze zijn immers immens gestegen. 

Is het wettelijk om extra bijdragen aan te rekenen?

Ja, het is toegelaten en wettelijk om extra bijdragen aan te rekenen. Wil je de wetgeving hierover nalezen? Dat kan op de website van Dienstencheques Vlaanderen.

Wat als ik het niet eens ben met de extra bijdrage?

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos de samenwerkingsovereenkomst met Poetsdienst Van Osta opzeggen. Je neemt hiervoor best contact op met de coördinator van jouw poetskantoor.

Vragen over aanrekeningen

Kan ik mijn aanrekening op papier toegestuurd krijgen?

Ja, dat kan. Standaard worden aanrekeningen vanuit ons systeem verzonden naar een e-mailadres. Heb je geen e-mailadres, dan ontvang je automatisch je aanrekening per post. Je hoeft hiervoor niets te doen. Houd er wel rekening mee dat je voor een aanrekening per post een extra verzendkost betaalt van € 1,80 per aanrekening.

Hoe werkt de betaallink?

In de mail met je aanrekening wordt een betaallink toegevoegd.  Een betaallink is simpelweg een unieke URL-link waarop je als klant klikt en die je doorverwijst naar een beveiligd betaalscherm.  Zo maken we het jou als klant extra makkelijk om de betaling van je aanrekening eenvoudig en onmiddellijk af te ronden.  Je hebt bij de uitvoering van je betaling geen fysieke kaart of apparaatje nodig.  

In de mail zal tevens een unieke QR-code staan. De QR-code is eveneens een zeer gemakkelijke betaalmethode. Je scant de QR-code met je smartphone of tablet en je wordt meteen doorgestuurd naar de online omgeving van je bank om de betaling uit te voeren. Online betalen met de QR-code is veilig, snel en eenvoudig in gebruik.  

Waar vind ik de gestructureerde mededeling die ik moet ingeven als ik de betaling manueel uitvoer?

De gestructureerde mededeling wordt vermeld op de aanrekening zelf. Een gestructureerde mededeling ziet er als volgt uit :  +++090/9337/55493+++  Je moet alle cijfers en tekens ingeven bij de manuele overschrijving. 

Kan ik een aanrekening krijgen op naam van mijn bedrijf?

Neen, dit is niet toegelaten. Dienstencheques mogen enkel door particulieren gebruikt worden. Dit is wettelijk voorgeschreven.

Wanneer wordt de werkingsbijdrage aangerekend?

Je ontvangt van Poetsdienst Van Osta iedere 6 maanden (of ieder semester) een aanrekening, waarop de geleverde prestaties duidelijk vermeld staan.

Dit betekent dat je een aanrekening ontvangt in de maand januari (voor de voorafgaande periode van juli tot december) en in de maand juli (voor de voorafgaande periode van januari tot juni).

Wanneer de samenwerking zou stopgezet worden, ontvang je de aanrekening van de reeds voorbije gepresteerde uren van het lopende semester. 

Betalingen bij onvoorziene prestaties

Wat als je huishoudhulp niet is komen opdagen?

Voor uren die niet werden gepresteerd, hoef je geen bijdrage te betalen. Dit wordt automatisch verrekent in ons systeem, hier hoef je zelf geen actie voor te ondernemen.

Wat als je huishoudhulp langer aanwezig was dan voorzien?

De extra prestatie-uren zullen op je volgende aanrekening worden meegerekend.

Wat als je huishoudhulp minder heeft gewerkt dan voorzien?

Dan hoef je uiteraard niets te betalen. Je betaalt enkel voor de geleverde prestaties. Ons systeem verrekent dit automatisch op je volgende aanrekening. Hier hoef je zelf geen actie voor te ondernemen.

Wat als je huishoudhulp langdurig afwezig is?

Eerst en vooral doen wij onze uiterste best om snel vervanging te vinden, zodat je alsnog kan rekenen op onze diensten.

Is er toch geen vervanging mogelijk, dan hoef je uiteraard niet te betalen. Bij Poetsdienst Van Osta betaal je de werkingsbijdrage enkel voor de geleverde prestaties.

Extra bijdrage betwisten of contract stopzetten

Waar kan ik terecht met klachten over mijn aanrekening?

Heb je klachten over je aanrekening? Dan kan je hiermee terecht bij de coördinator van jouw poetskantoor. Hij/zij zal je hier persoonlijk verder mee begeleiden.

Wat als ik het niet eens ben met de werkingsbijdrage?

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos de samenwerkingsovereenkomst met Poetsdienst Van Osta opzeggen. Je neemt hiervoor best contact op met de coördinator van jouw poetskantoor.

Wat als ik niet betaal?

Dienstencheques dienen steeds op de dag van de prestatie te gebeuren. Voor de aanrekening krijg je echter 10 kalenderdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Blijft de betaling uit, dan zijn we genoodzaakt om u een herinnering te sturen, hetgeen jammer genoeg extra kosten met zich mee kan brengen.   Ingeval de aanrekening ook dan niet wordt betaald, dan zijn we genoodzaakt de samenwerking tijdelijk -tot de volledige betaling in orde werd gebracht- of definitief stop te zetten. 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
Je kan op elk moment de samenwerking stopzetten. Uiteraard respecteren we de opzegtermijn die bepaald staat in het huidige contract. 
We raden je aan om contact op te nemen met je coördinator van jouw regio.

Nog vragen?

Neem contact op met de coördinator van jouw regio. De contactgegevens van je coördinator vind je bij het desbetreffende poetskantoor.